Trang chủ / Giới thiệu / Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành
1. Điều kiện bảo hành
​​•    Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành tính từ ngày giao hàng và hội đủ các điều kiện sau:
•    Xuất trình phiếu bảo hành và hóa đơn tem dán trên sản phẩm hoặc biên nhận khi có yêu cầu bảo hành.
•    Phiếu bảo hành phải được điền thông tin khách hàng và sản phẩm chính xác, đầy đủ.
•    Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.
•    Tem bảo hành và tem niêm phong của sản phẩm còn nguyên vẹn.
•    Những hư hỏng kỹ thuật của sản phẩm được Trung tâm bảo hành xác nhận do lỗi của nhà sản xuất.
2. Những trường hợp không được bảo hành
•    Vi phạm một trong những điều kiện ở mục 1.
•    Số series, model sản phẩm không phù hợp với Phiếu bảo hành.
•    Khách hàng tự ý can thiệp vào sản phẩm hoặc sửa chữa.
•    Sản phẩm hư hỏng do sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích.
•    Sản phẩm dùng sai điện thế, nguồn điện không ổn định.
•    Khách hàng tự ý lắp đặt, cài đặt nếu phát sinh lỗi sẽ không được bảo hành.
 
3. Thời gian bảo hành
•    6 tháng đối với Main, Mô tơ, Đầu đùn, Nguồn. 
•    12 tháng đối với các bộ phận còn lại.

4. Địa điểm bảo hành
•    Phòng bảo hành Công ty TNHH 3DMAN Việt Nam
•    Chợ hoa Vạn phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
•    Điện thoại: (024) 3 869 4546
 
Up