Trang chủ / KINGS / KINGS 450 Pro

KINGS 450 Pro

KINGS

Giá : Liên hệ

  • Kích thước in: 450mm(X)×450mm(Y)×350mm(Z)
  • Vật liệu in:
  • Độ dầy lớp in: microns
  • Kết nối:
  • Công suất tiêu thụ:
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Đánh giá sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật

Industrial Prototype/ Ngành công nghiệp tạo nguyên mẫu
Prototype is an early sample, model, or release of a product for test before mass production. A prototype is generally used to evaluate a new design to enhance precision by system analysts and users. Prototype are widely used in industrial manufacturing, whose function lies not only in checking the appearance and structure of the design, but also in lowering cost by avoiding the huge expense loss in case of failure in direct molding, and in saving time through the publicity of the products before mass production.

Prototype là một nguyên mẫu, mẫu vật hoặc một sản phẩm được xuất xưởng phục vụ mục đích kiểm tra trước khi được đem ra sản xuất hàng loạt. Một nguyên mẫu thường được sử dụng để đánh giá các thiết kế mới nhằm nâng cao độ chính xác thông qua các nhà phân tích hệ thống và người dùng. Nguyên mẫu được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, chức năng của nó không chỉ nằm ở khâu kiểm tra bên ngoài và kết cấu của thiết kế, mà còn giúp giảm chi phí nhờ tránh được khoản lỗ khổng lồ trong trường hợp các khuôn trực tiếp bị hỏng, và tiết kiệm thời gian nhờ sự công khai của sản phẩm trước khi sản xuất hàng loạt.
 
3D printing has been applied in prototype as follows/ In 3D được ứng dụng trong nguyên mẫu như sau:
 
1.3D printing is replacing traditional mould in small batch production, personalized customization, and products with complicated structure.
3D printing can print mould or mould parts directly, such as injection mould, drawing die, and die-casting die, or to restore mould./

In 3D dang dần thay thế các khuôn truyền thống trong sản xuất lô nhỏ, thiết kế riêng, và các sản phẩm có kết cấu phức tạp.

In 3D có thể in trực tiếp khuôn hoặc các phần của khuôn, như khuôn đúc phụt, khuôn kéo, và khuôn đúc ép, hay phục hồi khuôn.

KINGS 450 Pro

Thông số kỹ thuật/
Specifications
KINGS - 450
BASIC INFORMATION/ THÔNG SỐ CƠ BẢN
Build size
Kích thước in
450mm(X)×450mm(Y)×350mm(Z)
Apparatus Size (without display):
Kích thước máy (không tính màn hình)
94cm(W)×102cm(L)×198cm(H)
Rated Dissipation/
Độ hao hụt định mức
1.2KVA
Apparatus Weight
Trọng lượng máy
800kg
LASER SYSTEM/HỆ THỐNG LASER
Laser Type/Loại Laser Nd: YV04 Solid Laser
Wave Length/Bước sóng 355nm
Power/Công suất Minimum Power to Liquid Level≥300mW
COATING SYSTEM/HỆ THỐNG PHỦ MẠ
Coating ModeIntelligent Position Vacuum Recoating/Chế Độ Phủ Mạ Thông Minh, Chân không, Phủ lớp mới
 
Normal Layered Thickness
Độ dày lớp thường
0.1mm
Rapid Build Layered Thickness
Độ dày lớp đúc nhanh
0.15mm
Precise Build Layered Thickness
Độ dày lớp đúc chính xác
0.05mm
Special Build Layered Thickness
Độ dày lớp đúc đặc biệt
0.05mm~0.20mm
OPTICAL & SCANNING SYSTEM/ HỆ THỐNG QUÉT VÀ QUANG HỌC
Light Spot(diameter @1/e2)/ Điểm Sáng (đường kính @1/e2) 0.10-0.15mm
Scanning Mode/ Chế độ quét Germanic/Kiểu Đức Galvanometer/Điện kế
Scanner/Bộ quét
Parts  Scanning Speed
Tốc độ quét
Tối đa 10.0m/s
ELEVATOR SYSTEM/HỆ THỐNG NÂNG
Vertical Resolution Ratio/ Tỉ lệ phân giải dọc 0.0005mm
Repeat Positioning Accuracy/ Độ chính xác lặp lại vị trí ±0.01mm
RESIN TANK/BÌNH SÁP
First Tank Weight/Khối lượng bể đầu tiên Khoảng 140kg
Forming Material /Vật liệu tạo hình Photosensitive / Cảm quang
Resin / Sáp
Resin Heating Method / Phương pháp gia nhiệt Bottom Heating with Silicone Rubber / Gia nhiệt từ dưới lên bằng Silicon và cao su
CONTROL SOFTWARE/ PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN
Machine Control Software / Phần mềm điều khiển KING3D Control Software
Device Software Interface / Giao diện phần mềm 3D Design Software, STL File Format
SOFTWARE SYSTEM/HỆ THỐNG PHẦN MỀM
Master Controller Operation System / Hệ điều hành Windows 7
Network Type and Protocol / Kiểu mạng và phương thức kết nối Ethernet,TCP/IP
INSTALLATION CONDITION/ ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT
Current Source/ Nguồn điện 200-240VAC 50/60Hz, Một Pha,10A
Ambient Temperature/ Nhiệt độ môi trường 20-26ºC
Relative Humidity / Độ ẩm tương đối <40%,Frost Free Knot/ Không đóng băng
Up