Trang chủ / KINGS / KINGS 3035 Pro

KINGS 3035 Pro

KINGS

Giá : Liên hệ

  • Kích thước in: 300mm×350mm×350mm
  • Vật liệu in:
  • Độ dầy lớp in: microns
  • Kết nối:
  • Công suất tiêu thụ:
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Đánh giá sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật

Shoe Industry / Công nghiệp đóng giày

 
KINGS is the first 3D printer manufacturer providing 3D printing solutions for the shoe industry, and below is the application of KINGS SLA 3D printing technology
KINGS là đơn vị sản xuất máy in 3D đầu tiên cung cấp các giải pháp in 3D cho ngành công nghiệp giày, và bên dưới là các ứng dụng của công nghệ in 3D KINGS SLA:
 
1. Prototype (quickly check the appearance and structure of the design )
1.  Nguyên mẫu sản phẩm: (Kiểm tra bên ngoài và kết cấu của thiết kế một cách nhanh chóng)
2. Casting shoe model(replacing wooden model by CNC machining
2.  Mô hình giày đúc khuôn mẫu (thay thế khuôn gỗ bằng gia công CNC)
3. Soft shoe model (fitting test to check function and comfort degree)
3. Mô hình giày mềm (kiểm tra chức năng và mức độ phù hợp).
4. Shoe mould production (for small batch production)
4. Sản xuất khuôn giày (đối với các lô sản xuất nhỏ)
5. Finished shoe sole (Customized shoe development and production )
5. Đế giày thành phẩm (giày được phát triển và sản xuất tùy theo yêu cầu của khách hàng)
Why 90% shoe company choose KINGS?/ Tại sao 90% các công ty giày lại chọn KINGS?
1.KINGS is the first 3D printer manufacturer providing 3D printing solutions for shoe model mass production./ KINGS là đơn vị sản xuất máy in 3D đầu tiên cung cấp các giải pháp in 3D cho ngành sản xuất giày hàng loạt.
2. Professional engineers from brand shoe factory are employed to work together with 3D printing engineers to provide shoe manufacturers with technical expertise./ Các kỹ sư chuyên môn đến từ các nhà máy giày kết hợp cùng đội ngũ kỹ sư in 3D nhằm đem sự chuyên nghiệp về kỹ thuật tới các nhà sản xuất giày.
3. KINGS made breakthrough in the shoe model software in 2016, by reducing 5 hours in modifying the 3D files of shoe model for 3D printing, which has revolutionized the shoe model making./ 3. KINGS đã tạo nên bước ngoặt về phần mềm thiết kế giày trong năm 2016, bằng cách giảm 5 giờ trong khâu điều chỉnh các tập tin mẫu giày 3D trước khi in, điều này đã cách mạng hóa quy trình làm mẫu giày.
4. Through unremitting efforts, KINGS 7255 with dual laser heads has been launched to the market, the printing efficiency of which has increased by 60%, which is capable of printing 42 shoe models in 29 hours; namely it takes only 42 minutes for each shoe model./ Nhờ những nỗ lực không ngừng, KINGS 7255 với đầu laser kép đã được ra mắt trên thị trường, hiệu quả in của máy đã tăng 60%, có khả năng in 42 mẫu giày trong 29 giờ; tương đường chỉ mất 42 phút cho một mẫu giày.

KINGS 3035 Pro

Thông số kỹ thuật/
Specifications
KINGS - 3035
BASIC INFORMATION/ THÔNG SỐ CƠ BẢN
Build size
Kích thước in
300mm(X)×350mm(Y)×350mm(Z)
Apparatus Size (without display):
Kích thước máy (không tính màn hình)
84cm(W)×93cm(L)×198cm(H)
Rated Dissipation/
Độ hao hụt định mức
1.2KVA
Apparatus Weight
Trọng lượng máy
780 kg
LASER SYSTEM/HỆ THỐNG LASER
Laser Type/Loại Laser Nd: YV04 Solid Laser
Wave Length/Bước sóng 355nm
Power/Công suất Minimum Power to Liquid Level≥300mW
COATING SYSTEM/HỆ THỐNG PHỦ MẠ
Coating ModeIntelligent Position Vacuum Recoating/Chế Độ Phủ Mạ Thông Minh, Chân không, Phủ lớp mới
 
Normal Layered Thickness
Độ dày lớp thường
0.1mm
Rapid Build Layered Thickness
Độ dày lớp đúc nhanh
0.15mm
Precise Build Layered Thickness
Độ dày lớp đúc chính xác
0.05mm
Special Build Layered Thickness
Độ dày lớp đúc đặc biệt
0.05mm~0.20mm
OPTICAL & SCANNING SYSTEM/ HỆ THỐNG QUÉT VÀ QUANG HỌC
Light Spot(diameter @1/e2)/ Điểm Sáng (đường kính @1/e2) 0.10-0.15mm
Scanning Mode/ Chế độ quét Germanic/Kiểu Đức Galvanometer/Điện kế
Scanner/Bộ quét
Parts  Scanning Speed
Tốc độ quét
Tối đa 10.0m/s
ELEVATOR SYSTEM/HỆ THỐNG NÂNG
Vertical Resolution Ratio/ Tỉ lệ phân giải dọc 0.0005mm
Repeat Positioning Accuracy/ Độ chính xác lặp lại vị trí ±0.01mm
RESIN TANK/BÌNH SÁP
First Tank Weight/Khối lượng bể đầu tiên Khoảng 70kg
Forming Material /Vật liệu tạo hình Photosensitive / Cảm quang
Resin / Sáp
Resin Heating Method / Phương pháp gia nhiệt Bottom Heating with Silicone Rubber / Gia nhiệt từ dưới lên bằng Silicon và cao su
CONTROL SOFTWARE/ PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN
Machine Control Software / Phần mềm điều khiển KING3D Control Software
Device Software Interface / Giao diện phần mềm 3D Design Software, STL File Format
SOFTWARE SYSTEM/HỆ THỐNG PHẦN MỀM
Master Controller Operation System / Hệ điều hành Windows 7
Network Type and Protocol / Kiểu mạng và phương thức kết nối Ethernet,TCP/IP
INSTALLATION CONDITION/ ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT
Current Source/ Nguồn điện 200-240VAC 50/60Hz, Một Pha,10A
Ambient Temperature/ Nhiệt độ môi trường 20-26ºC
Relative Humidity / Độ ẩm tương đối <40%,Frost Free Knot/ Không đóng băng
Up